Privacyverklaring

In dit Privacybeleid zetten we uiteen hoe we omgaan met de privacy van leden en websitebezoekers.

Inleiding

Studio1 hecht groot belang aan de privacy van haar leden en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Studio1 verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de algemene verordening gegevensbescherming (General Data Protection Regulation).

Gebruik van persoonsgegevens

Studio1 bewaart en gebruikt alleen persoonsgegevens die direct door u verstrekt zijn, of informatie waarvan duidelijk is dat deze beschikbaar is gesteld om te worden verwerkt. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan zoals beschreven in dit Privacybeleid. Gegevens worden waar nodig wel intern, maar niet met derden gedeeld.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van de site wordt meegestuurd en lokaal op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De meeste browsers accepteren standaard cookies, maar meestal is dit ook uit te zetten. Dit kan er wel in resulteren dat een website niet meer goed of volledig werkt. We adviseren daarom in plaats daarvan regelmatig uw cookies te verwijderen.

Media

Alle media (foto’s, video’s en berichten) die door Studio1 wordt gedeeld, wordt beschermd door het auteursrecht. Studio1 gaat er steeds van uit dat alle afgebeelde en geportretteerde personen hun toestemming hebben gegeven voor de publicatie van hun beeld. De auteur blijft te allen tijde aansprakelijk voor zijn werk. Studio1 kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden of geacht worden een schadevergoeding te betalen.

Registratie

Als u een account aanmaakt op onze website, wordt uw naam en e-mailadres bijgehouden. Het door u gekozen paswoord wordt gecodeerd opgeslagen. Studio1 heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Als u de registratie wenst ongedaan te maken, kunt u contact opnemen met het bestuur.

Informatieverstrekking aan derden

Uw (persoons)gegevens worden nadrukkelijk niet aan derden verstrekt. Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg geselecteerd zijn, draagt Studio1 geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met gegevens omgaan.

Inzage in en wijziging van uw gegevens

Op verzoek kunnen we uw persoonlijke gegevens verwijderen uit onze databases. Als u vragen of zorgen heeft over ons Privacybeleid, of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of laten verwijderen, kunt u te allen tijde contact opnemen met het bestuur.

Wijzigingen

Studio1 behoudt zich het recht voor om zijn Privacybeleid aan te passen en raden u aan om dit Privacybeleid regelmatig opnieuw te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.