Diaporama

Misschien heb je nog wat foto’s liggen van een activeit die je perfect in een reeks kan verwerken.  Dit kan evengoed een vakantie-uitstap zijn of een evenement.  Je kan zelfs al een mooie reeks maken met een vrij beperkt aantal foto’s van bloemen, landschappen, macro-opnamen etc..  Met wat creativiteit en de juiste keuze van muziek slaag je er ongetwijfeld in om een boeiende kortreeks van enkele minuten te maken.

Iedereen die mooie digitale beelden heeft en een computer, zou moeten in staat zijn een reeks te maken van enkele minuten.  Indien er technische obstakels zijn, vind je ongetwijfeld iemand binnen de club die je hierbij kan helpen! Het spreekt voor zich dat we als fotoclub iets hoger mikken dan het 'samengooien van een verzameling beelden'.  Wat maakt nu dat een ‘diaporama’ de naam waardig is?

Hiervoor ging ik te rade bij Johan Werbrouck, voorzitter van Kordial.  Kordial was vroeger de organisator van Flanders Image Festival. 

Een diaporama is een projectie van beelden met begeleiding van een gesynchroniseerde klankband. Deze omschrijving doet echter absoluut geen recht aan het ware karakter van een goed diaporama.Een diaporama is namelijk veel meer dan een projectie van opeenvolgende mooie beelden begeleid door een vage en onpersoonlijke muziekband. Bij diaporama gaat het er om een boodschap over te brengen of een verhaal te vertellen. De beelden zijn niet het unieke middelpunt van het diaporama maar één van de ingrediënten, net zoals de muziek, de tekst, de overvloeiïngen, het ritme…  Tijdens een bevlogen moment verzint de auteur een verhaal dat hij wil vertellen…een verhaal dat hem aan het hart ligt en waarin hij gans zijn ziel kan leggen.Dan gaat hij aan het werk, hij ontwerpt zijn scenario, schrijft de tekst, gaat op zoek naar muziek en geluid, neemt de beelden die hem toelaten zijn verhaal te illustreren. Uiteindelijk smeedt hij weloverwogen al deze elementen samen tot een uitgebalanceerd diaporama.Maar zelfs als je dit recept volgt, is een geslaagd diaporama geen garantie, want de factor die uiteindelijk van essentieel belang blijkt te zijn is de persoonlijkheid en de fijngevoeligheid van de auteur. Die zullen bepalen of de gevoelens en emoties ook daadwerkelijk worden overgedragen op het publiek.

Diaporama onderscheidt zich van andere audiovisuele media zoals film en video door enkele specifieke en unieke kenmerken. De beperking van stilstaande beelden lijkt op het eerste gezicht een serieuze handicap, maar kan gelukkig ook omgebogen worden tot een troef. De zeer goede beeldkwaliteit van het stilstaande beeld kan door film niet worden geëvenaard, laat staan overtroffen. Bovendien kan door het gebruik van overvloei mogelijkheden de stereotype beeldopeenvolging worden doorbroken. Het in elkaar overvloeien van twee of meerdere beelden tegelijk op het scherm creëert virtuele beelden die aan het diaporama een geheel eigen betovering geven en in grote mate bijdragen tot de impact die een goed geconstrueerd diaporama kan hebben op de toeschouwer.

De beperking van het stilstaand beeld dwingt de auteur overigens ook tot een grote creativiteit in de keuze van de beelden, de beeldopeenvolgingen en de relatie tussen beeld en klank.Het resultaat is dat de auteur bij het vertellen van zijn verhaal niet zozeer een realistische en dwingende verhaallijn volgt, maar vooral gebruik maakt van de kracht van suggestie en sfeerschepping. Op die manier laat hij meer ruimte aan de verbeeldingskracht en interpretatie van de toeschouwer.  In die zin kan je diaporama dan ook best vergelijken met poëzie. Ook daar wordt in tegenstelling tot proza de lezer niet bij de hand genomen, maar moet hij met de beelden die de dichter hem aanreikt zijn eigen verhaal construeren.

Zie ook:www.kordialmultimedia.be